Zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou

Rady a doporučení nejen pro rodiče.

Základy bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou
  • Nikam nechoď s neznámými lidmi.
  • Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
  • Nikdy nesedej k cizím lidem do auta.
  • Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
  • Od neznámých lidí si neber žádné jídlo ani pití.
  • Každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.