Ve dnech 29.3 až 3.4.2019 jsme byli přítomni na dětském dopravním hřišti, které zhotovila ZŠ Želenice. Zde probíhala dopravní výuka předškolních dětí z děčínských mateřských škol. Děti se seznámily s dopravními značkami a s bezpečností provozu na pozemních komunikacích. Získané znalosti pak mohly vyzkoušet za simulovaného provozu na samotném dětském hřišti. Dětem se nejvíce líbila křižovatka se světelným signalizačním zařízením (semafor) a železniční přejezd.

Dne 30.4.2019 jsme se účastnili celoškolního dopravního dne ZŠ Vojanova. Zde jsme dětem představili činnost MP Děčín. Posluchači se mohli seznámit s výzbrojí a výstrojí strážníka, pohovořili jsme o dopravních přestupcích a jejich řešení ze strany městské policie. V neposlední řadě jsme vysvětlili jak funguje radarové zařízení na měření rychlosti vozidel a provedli jsme malou ukázku. Akce se účastnilo zhruba osm složek, mezi nimi byla i Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor a České dráhy. V hodnocení ze strany samotných dětí jsme získali první místo, na což jsem řádně pyšní. Ještě jednou všem děkujeme.

Dne 12.3.2019 jsme poprvé uskutečnili výuku dopravní výchovy pro nejmenší. Především jsme se zaměřili na:

  • VYBAVENOST JÍZDNÍHO KOLA
  • ZNALOST DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Děkujeme za pozornost všem zúčastněným dětem na ZŠ Vojanova 🙂

Dne 4.2. 2019 nás čeká Konference projektu Kraje pro bezpečný internet,
která bude uskutečněna v Praze v budově Ministerstva vnitra.

                                   Konference se koná pod záštitou:

Jana Hamáčka, ministra vnitra ČR
MUDr. Jiřího Běhounka, předsedy Komise Rady Asociace krajů ČR pro informační technologie ve veřejné správě
Plk. Mgr. Jana Švejdara, policejního prezidenta

Program bude velmi bohatý, mimo jiné zde bude tématem i:

  • VÝSLEDKY VÝZKUMU NA TÉMA VNÍMÁNÍ KYBERKRIMINALITY PROVÁDĚNÉHO U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V KRAJÍCH ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU KPBI
  • KYBERŠIKANA Z POHLEDU MŠMT
  • VÝUKA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Věříme, že nás konference obohatí o zajímavé poznatky, které využijeme v našem preventivním programu.

Dne 15.1.2019 od 16:00 hod., v budově školy na Máchově náměstí, Děčín 4, na základě stále častějších podnětů ze strany rodičů, bude uskutečněn seminář s názvem Sociální sítě, aneb jak být zodpovědným rodičem. Jeho hlavní náplní budou následující body.

  • PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
  • RIZIKA SPOJENÁ S POHYBEM NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
  • ODPOVĚDNOST RODIČŮ (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ)
  • ODPOVĚDNOST ŠKOLY
  • MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ